“Το Ενετικό Κάστρο της Θερμησίας είναι κτισμένο στον επιβλητικό βράχο ύψους 292μ. απέναντι από την λιμνοθάλασσα της Θερμησίας στην είσοδο του χωριού που μαζί με εκείνο της Ερμιόνης υπήρξαν τα ισχυρότερα φρούρια στην εποχή της Φραγκοκρατίας. Από τα οικοδομήματα που σώθηκαν υποθέτεται ότι κτίστηκε το 12ο αιώνα από τους Ενετούς. Πρώτη αναφορά του συναντάμε στη διαθήκη του φράγκου ηγεμόνα Gautier το 1347. Σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα θα καταληφθεί από το Θεόδωρο Παλαιολόγο και θα παραμείνει στην κατοχή του ως το 1394 που το παρέδωσε στους Βενετούς. Το 1537 ο Κασσίμ πασάς γίνεται κυρίαρχος του κάστρου μετά από συνθηκολόγηση των υπερασπιστών του. Το 1686 το κάστρο που ήταν σημαντικό γιατί προστάτευε τις αλυκές στη λιμνοθάλασσα θα καταληφθεί από τους Ενετούς και θα παραμείνει στην κατοχή τους ως το 1715, όταν και το ανατίναξαν πριν το παραδώσουν στους Τούρκους για δεύτερη φορά.(Σαραντάκης Πέτρος)

Η πύλη του δε σώζεται αλλά διατηρείται το μεγαλύτερο τμήμα του τείχους, χωρίς επάλξεις, με 10 περίπου πολεμίστρες. Πίσω από το τείχος αυτό διακρίνεται μια θολωτή δεξαμενή. Στο ανατολικό οχυρωμένο ύψωμα του κάστρου σώζεται ο βόρειος τοίχος και μικρό μέρος του ιερού από βυζαντινό ναΐσκο κτισμένο μέσα στο 14ο αιώνα.

(Θερμησία, 2010; Γκάτσος, 2001; Ησαΐας, 1996).