Δίπλα στο παλιό Κοινοτικό Γραφείο, όπου στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης, βρίσκεται το Καποδιστριακό σχολείο. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν η κατοικία του Οθωμανού Αλή Μπουρδουνιώτη. Μετά την επανάσταση, την εποχή του Καποδίστρια, λειτούργησε εδώ το δημοτικό σχολείο, γι’ αυτό και ονομάσθηκε καποδιστριακό. Πρόκειται για ένα από τα ιστορικά οικοδομήματα της Ερμιόνης, καθώς είναι χτισμένο πάνω στο αρχαίο ισοδομικό τείχος του 4ου αιώνα π.Χ. Τα τελευταία χρόνια, μετά την αναπαλαίωση και επισκευή του από τον Ερμιονικό Σύνδεσμο, λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.