Το κρεοπωλείο Παπαμιχαήλ με παράδοση στην ποιότητα του κρέατος πολλές δεκαετίες , που στηρίζεται στην προσωπική εργασία, με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε αλλά και προπάντων με τη στήριξη των πελατών μας, για παροχή φρέσκων και ντόπιων κρεάτων μας αλλα και συνοδευτικών προϊόντων προς καταναλωτές και επαγγελματίες της περιοχής μας .