Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ερμιόνης, ιστορική εκκλησία, του 15ου ή του 17ου αιώνα, είναι κτισμένος στη θέση του αρχαίου ναού της Χθόνιας Δήμητρας. Μια αρχαία λατρευτική παράδοση ξαναζεί μέσα από τη χριστιανική λατρεία. Από τη Χθόνια Δήμητρα, δηλαδή, θεότητα των υποχθονίων δυνάμεων, μεταφερόμαστε στους «ψυχοπομπούς» Ταξιάρχες της χριστιανικής παράδοσης.
Ο ναός ανήκει στο βυζαντινό τύπο «των σύνθετων τετρακιόνων εγγεγραμμένων σταυροειδών ναών με τρούλο» και συνδέεται, ιστορικά, με την ορκωμοσία των πληρεξουσίων αγωνιστών της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης, της 11ης Φεβρουαρίου του 1827.
Εξωτερικά, στο Ιερό Βήμα, διακρίνουμε κεντρική κόγχη, στερεωμένη σε ογκόλιθο γκρίζου μάρμαρου. Σε ακάλυπτο χώρο ενός από τους τρεις «καμπύλους δόμους» της αψίδας, είναι χαραγμένη η επιγραφή: «Η ΕΛΙΩ ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΩ ΠΕΡΕΙΩΝ ΒΩΜΟΝ ΣΗΚΟΙΣ ΠΗΡ ΜΗΤΡΟΣ ΕΙΣΑ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΩΝ» που σημαίνει: «Κατασκευάσθηκε βωμός στο βασιλιά Ήλιο, γιο του Υπερίωνα, κοντά σε ναό της μητέρας των Θεών» και μας πληροφορεί ότι «ο δόμος» προέρχεται από βωμό του ναού του Ήλιου.
Ο ναός επισκευάσθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ από το 1910 έως το 1915 χτίσθηκε νέο υπερυψωμένο τμήμα, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πιστών, καθώς και το μεγάλο μαρμάρινο καμπαναριό, κόσμημα του ναού και της πόλης μας.